هشدار نسبت به پر کردن شیشه‌های خالی واکسن / ویژگی‌های مهم واکسن‌های تقلبی کرونا اعلام شد