ثبت رکورد بلندترین ریش جهان توسط این دختر جوان سوژه شد! / عکس