طالبان یا داعش؛ چه کسی شیعیان افغانستان را می‌کشد؟ / وعده طالبان برای حرمت خون شیعیان و فارسی زبانان چه شد؟

طالبان یا داعش؛ چه کسی شیعیان افغانستان را می‌کشد؟ / وعده طالبان برای حرمت خون شیعیان و فارسی زبانان چه شد؟