چیلر تراکمی + فنکویل ** بازدید …آموزشگاه نارونبرس صنعتیتعمیر تلویزیون سامسونگ

پیروزی مقتدرانه شاگردان مجیدی مقابل پدیده