بی‌خبریِ مطلق از حسن روحانی / رییس‌جمهور سابق کجاست؟