جزییات هولناک تیراندازی به زنان در اصفهان از زبان یک قربانی / فیلم