هجوم تهرانی‌ها به البرز؛ افزایش ۵۵ درصدی اجاره‌بها رکورد شکست

هجوم تهرانی‌ها به البرز؛ افزایش ۵۵ درصدی اجاره‌بها رکورد شکست