زمان ساخت واکسن برای کرونای اومیکرون اعلام شد

زمان ساخت واکسن برای کرونای اومیکرون اعلام شد