تزریق ۷۹ میلیون دوز واکسن کرونا در عرض ۲.۵ ماه / ما طبیبیم نمی‌توانیم درمان مردم را برای تصمیم این و آن معطل کنیم