دلیل نشان دادن محل دوربین‌ها یا تیم‌های گشتی در مسیریاب‌ها چیست؟