آتش جنگ دست‌بردار قره‌باغ نیست / چه خطری مرز ایران و ارمنستان را تهدید می‌کند؟

آتش جنگ دست‌بردار قره‌باغ نیست / چه خطری مرز ایران و ارمنستان را تهدید می‌کند؟