حضور گسترده هواداران استقلال و پرسپولیس در اطراف ورزشگاه آزادی / فیلم

حضور گسترده هواداران استقلال و پرسپولیس در اطراف ورزشگاه آزادی / فیلم