واکنش خنده‌دار یک شامپانزه به تقلید رفتارش در باغ‌وحش / فیلم