کنایه علی دایی به مسئولین: من به جای شما خجالت کشیدم! / فیلم