هلال احمر جزییات محموله جدید واکسن کرونا را اعلام کرد