تصویر قدیمی و دیده نشده از نوید محمدزاده در نخستین فیلم سینمایی‌اش / عکس

تصویر قدیمی و دیده نشده از نوید محمدزاده در نخستین فیلم سینمایی‌اش / عکس