کرونا جان ۷۸ هم وطن دیگر را گرفت / شناسایی ۳هزار و ۶۰۳ مورد مبتلای جدید

کرونا جان ۷۸ هم وطن دیگر را گرفت / شناسایی ۳هزار و ۶۰۳ مورد مبتلای جدید