‏مجمع تشخیص مصلحت نظام طرح واردات خودرو را رد کرد

‏مجمع تشخیص مصلحت نظام طرح واردات خودرو را رد کرد