روز سرنوشت‌ساز استقلال / مجیدی یا مددی، کدام یک رفتنی شدند؟