اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

سرریز توانمندی‌های دفاعی سهم زیادی در صنعت کشور دارد