اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

ارمنستان و ترکیه مرز مشترک خود را برای شهروندان کشورهای ثالث باز می‌کنند