اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

امنیت کامل در مرزهای ایران و افغانستان برقرار است