اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

غریب‌آبادی: هیچ جا به تجمعات همراه با خشونت، مسالمت‌آمیز گفته نمی‌شود