اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

وزارت امور خارجه: ایران اقدام متناسب در واکنش به تصمیم دولت اوکراین را در دستور کار دارد