اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

سازمان‌ملل: آمریکا در حال افول به کشوری در حال توسعه است