سازمان توسعه تجارت اجازه نداد نمایشگاه پوشاک را در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برگزار کنیم