حضور ایران در شانگهای می‌تواند منجر به افزایش مبادلات تهاتری با کشورهای منطقه شود