بازار پر از مرغ‌های ترک است!/ قیمت گوشت و مرغ را چند ماه بالا می‌برند تا بتوانند بخاطر گرانی، وارد کنند!