فروش تجهیزات پردازش تصویر و بینایی …تولید کننده محلولهای استاندارد …تعمیر،نصب،سرویس کولر گازی و داکت …باربری یگانه رخش