اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

خبری خوش از ۳ گور در حال انقراض
گورخر ایرانی یکی از گونه‌های جانوری شاخص و بارز علف‌خوار تک‌سُم حیات وحش است. به گفته مدیرکل حفاظت محیط زیست استان سمنان جمعیت گورخر ایرانی در پارک ملی توران پویا و دارای تنوع ژنتیکی مطلوب و بالایی است. بهراملی ظاهری با بیان اینکه پروژه احیای گورخر در پارک ملی کویر پس از چند دهه، چند سال قبل از سوی اداره کل حفاظت محیط زیست استان سمنان اجرایی شد گفت: تنوع ژنتیکی مناسب ازجمله ویژگی‌های است که سبب شده امیدها برای احیای مجدد گورخرها در پارک ملی کویر زنده شود. اولین و دومین کره گورخر ایرانی در سال ۱۴۰۲ در پارک ملی کویر شهرستان گرمسار در استان سمنان به دنیا آمدند. براساس سرشماری که سال گذشته در پارک ملی توران انجام شد جمعیت گورخر آسیایی در این منطقه به بیش از ۱۷۵ رأس رسیده است. در پارک ملی کویر گرمسار نیز جمعیت این گونه به بیش از ۲۹ رأس رسیده است.