اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

فال حافظ امروز یکشنبه ۹ مهر ۱۴۰۲ با تفسیر دقیق و زیبا
در این بخش فال حافظ امروز یکشنبه ۹ مهر ۱۴۰۲ با تفسیر دقیق و درست واقعی را ارائه کرده ایم که در مورد اتفاقات و طالع حوادث زندگی شما می‌باشد. شماره غزل:۲۸۱ یا رب این نوگل خندان که سپردی به منش‌می‌سپارم به تو از چشم حسود چمنشگر چه از کوی وفا گشت به صد مرحله دوردور باد آفت دور فلک از جان و تنشگر به سرمنزل سلمی رسی‌ای باد صباچشم دارم که سلامی برسانی ز منشبه ادب نافه گشایی کن از آن زلف سیاهجای دل‌های عزیز است به هم برمزنشگو دلم حق وفا با خط و خالت داردمحترم دار در آن طره عنبرشکنشدر مقامی که به یاد لب او می‌نوشندسفله آن مست که باشد خبر از خویشتنشعرض و مال از در میخانه نشاید اندوختهر که این آب خورد رخت به دریا فکنشهر که ترسد ز ملال انده عشقش نه حلالسر ما و قدمش یا لب ما و دهنششعر حافظ همه بیت الغزل معرفت استآفرین بر نفس دلکش و لطف سخنش تعبیر: فکر می‌کنید رسیدن به حاجت محال است، ولی به زودی خبری بسیار خوش به شما می‌دهند. بی قرار و بی تاب شده اید. به هر کس که می‌رسید می‌خواهید خبری از او بگیرید، اما بدانید انتظار امروز تلخ و وصال فردا بسیار شیرین است. خودتان را به دست سرنوشت سپرده اید و مطمئن هستید هر چه پیش آید رضای حق در اوست.