اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

ویدیویی تلخ از تخلیه غیرانسانی کودکان زباله‌گرد در خیابان پاسداران تهران