اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

پلیس در وقایع اخیر صف فریب خوردگان و اغتشاشگران را از هم جدا کرد