اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

آوازخوانی معلم خوش صدا در مسجد امام اصفهان+ فیلم
کد ویدیو دانلود فیلم اصلی ویدئویی که به تازگی منتشر شده است آوازخوانی معلم خوش صدا در مسجد امام اصفهان را به تصویر می کشد. بر اساس این فیلم مشاهده می شود که این آقا معلم خوش صدا در حالی که در صحن یکی از بناهای تاریخی کشور (احتمالا مسجد امام اصفهان) حضور دارد و دانش آموزانش نیز گرد او جمع شده اند، در حال آوازخوانی با صدای خوش و دلنشین است. جزئیات این آواز خوانی نشان می دهد که آقا معلم در حال خواندن آهنگ رهز اهل هنر از استاد مرحوم محمد رضا شجریان است که متن و اصل آهنگ در ادامه آمده است. اصل آهنگ با صدای استاد مرحوم محمدرضا شجریان به همراه متن در ادامه آمده است. متن آهنگ رهزن اهل هنر از محمدرضا شجریان گر ز حال دل خبر داری بگوور نشانی مختصر داری بگو مرگ را دانم؛ ولی تا کوی دوستراه اگر نزدیکتر داری بگو ارغنون ساز فلک رهزن اهل هنر استارغنون ساز فلک؛ رهزن اهل هنر است چون از این غصه ننالیمچون از این غصه ننالیم چرا نخروشیمگل به جوش آمد و از می‌نزدیمش؛ آب‍‍یلاجرم؛ زآتش حرمان و هوس میجوشیم حاف‍‍ظ؛ این حال عجب با که توان گ‍‍فتبا که توان گفت؛ که مابلبلانیمبلبلانیم؛ که در موسم گل خاموشیممنبع: مدرسه آنلاین