خدمات چاپ کارت پی وی سی پرسنلی …اعطای نمایندگی فروش سبزی و صیفی …چاپ کارت پی وی سیارایه بیمه نامه های تخفیف دار و …

اشتباهی بزرگ در یک برنامه تلویزیونی عامل افطار کردن مردم قبل اذان!