اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

فال حافظ امروز پنجشنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۲ با تفسیر دقیق و زیبا
در این بخش فال حافظ امروز پنجشنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۲ با تفسیر دقیق و درست واقعی را ارائه کرده ایم که در مورد اتفاقات و طالع حوادث زندگی شما می‌باشد. شماره غزل:۵۰ به دام زلف تو دل مبتلای خویشتن استبکش به غمزه که اینش سزای خویشتن استگرت ز دست برآید مراد خاطر مابه دست باش که خیری به جای خویشتن استبه جانت‌ای بت شیرین دهن که همچون شمعشبان تیره مرادم فنای خویشتن استچو رای عشق زدی با تو گفتم‌ای بلبلمکن که آن گل خندان برای خویشتن استبه مشک چین و چگل نیست بوی گل محتاجکه نافه‌هاش ز بند قبای خویشتن استمرو به خانه ارباب بی‌مروت دهرکه گنج عافیتت در سرای خویشتن استبسوخت حافظ و در شرط عشقبازی اوهنوز بر سر عهد و وفای خویشتن است تعبیر: با هر کس طرح دوستی نریز که هر چه صدمه دیده‌ای از دوست بد بوده است. در عشق شکست خورده ای. اما همه چیز دوباره رو به راه می‌شود. عشق پاک و بی آلایشت را نصیب هر کسی نکن، زیرا آنان ظاهر خوب و باطنی تیره دارند. در زمان احتیاج هم در هر خانه‌ای را نزن که حاجت تو در زور بازویت می‌باشد.