اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

تصویری از یکی از بانفوذترین‌ رجال سیاسی قاجار