اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

فال حافظ امروز دوشنبه ۱۵ خرداد ۱۴۰۲ با تفسیر دقیق و زیبا
پارسینه: در این بخش فال حافظ امروز دوشنبه 15خرداد ۱۴۰۲ با تفسیر دقیق و درست واقعی را ارائه کرده ایم که در مورد اتفاقات و طالع حوادث زندگی شما می‌باشد. غزل شماره ۴۲۰ از دیوان حافظ – ناگهان پرده برانداخته‌ای یعنی چه ناگهان پرده برانداخته‌ای یعنی چهمست از خانه برون تاخته‌ای یعنی چه زلف در دست صبا گوش به فرمان رقیباین چنین با همه درساخته‌ای یعنی چه شاه خوبانی و منظور گدایان شده‌ایقدر این مرتبه نشناخته‌ای یعنی چه نه سر زلف خود اول تو به دستم دادیبازم از پای درانداخته‌ای یعنی چه سخنت رمز دهان گفت و کمر سر میانو از میان تیغ به ما آخته‌ای یعنی چه هر کس از مهره مهر تو به نقشی مشغولعاقبت با همه کج باخته‌ای یعنی چه حافظا در دل تنگت چو فرود آمد یارخانه از غیر نپرداخته‌ای یعنی چه تعبیر فال حافظ شما:مدتی است از رفتار او گیج و سرگردان شده ای و معنی حرکات و کارهایش را نمی فهمی، گویا انقلابی در وجود او به وقوع پیوسته است که تو از آن غافل بوده ای. سعی کن او را بهتر درک کنی و عواطف و احساساتش را بفهمی. تنها از این راه است که بیش از دیگران به او نزدیک خواهی شد. به خاطر داشته باش که او به زودی وارد زندگی تو خواهد شد، بنابراین خود را مهیای پذیرایی از او کن. منبع: تاروت رنگی