اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

نابغه ها جواب دهند؛ چه کسی در ساخت خانه سگ کمک نکرده است؟