اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

فال حافظ امروز یکشنبه ۲۱ خرداد ۱۴۰۲ با تفسیر دقیق و زیبا
پارسینه: در این بخش فال حافظ امروز یکشنبه  ۲۱ خرداد ۱۴۰۲ با تفسیر دقیق و درست واقعی را ارائه کرده ایم.در این بخش فال حافظ امروز یکشنبه  ۲۱ خرداد ۱۴۰۲ با تفسیر دقیق و درست واقعی را ارائه کرده ایم که در مورد اتفاقات و طالع حوادث زندگی شما می‌باشد. غزل شماره ۴۵۵ از دیوان حافظ – عمر بگذشت به بی‌حاصلی و بوالهوسی عمر بگذشت به بی‌حاصلی و بوالهوسیای پسر جام می‌ام ده که به پیری برسی چه شکرهاست در این شهر که قانع شده‌اندشاهبازان طریقت به مقام مگسی دوش در خیل غلامان درش می‌رفتمگفت ای عاشق بیچاره تو باری چه کسی با دل خون شده چون نافه خوشش باید بودهر که مشهور جهان گشت به مشکین نفسی لمع البرق من الطور و آنست بهفلعلی لک آت بشهاب قبس کاروان رفت و تو در خواب و بیابان در پیشوه که بس بی‌خبر از غلغل چندین جرسی بال بگشا و صفیر از شجر طوبی زنحیف باشد چو تو مرغی که اسیر قفسی تا چو مجمر نفسی دامن جانان گیرمجان نهادیم بر آتش ز پی خوش نفسی چند پوید به هوای تو ز هر سو حافظیسر الله طریقا بک یا ملتمسی تعبیر فال حافظ شما: عمر گرانبهای خود را صرف هوا و هوسهای بیهوده کردی و فرصت ها را از دست دادی. لیاقت بیش از اینها را داشتی ولی به اندکها بسنده کردی. اکنون نیز قافله عمر در حال گذر است و تو همچنان در خواب غفلت آرمیده ای و صدای زنگهای کاروان به گوشت نمی رسد. ولی حالا وقت آن رسیده که تحولی در خود ایجاد کنی و از بند اسارت در دام دنیا خود را رها کنی و تا به آنجا که لیاقتش را داری پرواز کنی.منبع: تاروت رنگی