اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

فال حافظ امروز دوشنبه ۱۰ مهر ۱۴۰۲ با تفسیر دقیق و زیبا
در این بخش فال حافظ امروز دوشنبه ۱۰ مهر ۱۴۰۲ با تفسیر دقیق و درست واقعی را ارائه کرده ایم که در مورد اتفاقات و طالع حوادث زندگی شما می‌باشد. شماره غزل:۵۹ دارم امید عاطفتی از جناب دوستکردم جنایتی و امیدم به عفو اوستدانم که بگذرد ز سر جرم من که اوگر چه پریوش است ولیکن فرشته خوستچندان گریستم که هر کس که برگذشتدر اشک ما چو دید روان گفت کاین چه جوستهیچ است آن دهان و نبینم از او نشانموی است آن میان و ندانم که آن چه موستدارم عجب ز نقش خیالش که، چون نرفتاز دیده‌ام که دم به دمش کار شست و شوستبی گفت و گوی زلف تو دل را همی‌کشدبا زلف دلکش تو که را روی گفت و گوستعمریست تا ز زلف تو بویی شنیده‌امزان بوی در مشام دل من هنوز بوستحافظ بد است حال پریشان تو، ولی بر بوی زلف یار پریشانیت نکوست تعبیر: دوستی بهتو کمک می‌کند، دست او را پس نزن. به خاطر کاری که کرده‌ای تو را می‌بخشد. خود را پنهان نکن. سری در این کار است که با گفتگو و مشورت حل می‌شود. مطمئن باش پریشانی ات برطرف شده وحالت نیکو می‌گردد.