اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

فال حافظ امروز چهارشنبه ۵ مهر ۱۴۰۲ با تفسیر دقیق و زیبا
در این بخش فال حافظ امروز چهارشنبه ۵ مهر ۱۴۰۲ با تفسیر دقیق و درست واقعی را ارائه کرده ایم که در مورد اتفاقات و طالع حوادث زندگی شما می‌باشد. شماره غزل:۳۸۶ خدا را کم نشین با خرقه پوشانرخ از رندان بی‌سامان مپوشاندر این خرقه بسی آلودگی هستخوشا وقت قبای می‌فروشاندر این صوفی وشان دردی ندیدمکه صافی باد عیش دردنوشانتو نازک طبعی و طاقت نیاریگرانی‌های مشتی دلق پوشانچو مستم کرده‌ای مستور منشینچو نوشم داده‌ای زهرم منوشانبیا و از غبن این سالوسیان بینصراحی خون دل و بربط خروشانز دلگرمی حافظ بر حذر باشکه دارد سینه‌ای، چون دیگ جوشان تعبیر: هر قدر به خدا نزدیکتر شوید درد زمانه را کمتر حس می‌کنید و هر قدر هم درویشانه زندگی کنید بهتر سر و سامان می‌گیرید. اما شما فردی عجول و بی طاقت هستید و هر ضرری که می‌بینید به خاطر عجله‌ی بی مورد خودتان می‌باشد. زیاد حرص می‌خورید از این مسئله حذر کنید. خداهر چه که لایق آن باشید به شما می‌دهد.