اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

نصب و شلیک پهپادهای ایرانی روی جنگنده های مافوق صوت روسیه