هارد 146و 300 گیگابایت اچ پی / …آموزش تخصصی ترومپت و سایدرامحوله تبلیغاتی ، هدیه ای لوکس و …دوزینگ پمپ .مترینگ پمپ