تاکید بر رعایت شیوه نامه های بهداشتی برای مصون ماندن از موج جدید کرونا