میکسرمستغرق واجیتاتورتولید انواع پوشاک و قبول سفارشات …فروش تجهیزات صنعتیتدریس زبان انگلیسی کودکان و بزرگسالان- …