تولید انواع پوشاک و قبول سفارشات …تولید کننده تورهای پشه بندی , ارگانزا، …تامین کننده کلیه تجهیزات برق، اتوماسیون، …مبلمان آمفی تئاتر،رض کو