بلبرينگ انصاريموسسه زبان نگاردی وی دی رایتر کامپیوتر و لپ تاپ …گیت کنترل تردد