ادعای راه اندازی اولین بانک خارجی، بورس بین‌الملل و پیشنهاد رمز ارز ملی