اجاره بالابرقیمت صندلی تاشو سینمایی رض کو …نوسازی و بازسازیفروش سود پرک 98% آراکس شیمی